سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1390/05/26

قضیه آخر فرما، قصه زندگی ما..

جنجالی‌ترین قضیه تاریخ ریاضیات در حالی بدون اثبات در حاشیه یکی از دست نوشته‌های فرما پیدا شد که او در کنارش نوشته بود: راه اثبات حیرت انگیزی برای این قضیه دارم، حیف که جا نیست!