X
تبلیغات
زولا

سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1390/06/23

میان این دو 3؛ تفاوت از زمین تا آسمان است!

1- دادگاه برای سارق 3 میلیون وجه نقد و شکلات از قنادی، با استناد به آیه شریفه « السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما...» و مواد 197، 198، 199، 200، 201، 677، 667 و 480 قانون مجازات اسلامی متهم را به قطع ید بابت حد سرقت،‌ رد اموال، 6 ماه حبس بابت تخریب، پرداخت دیه و 6 ماه حبس بابت تمرد از مأموران پلیس محکوم می‌کند.

2- مرجع قضایی برای مفسد اقتصادی 3 هزار میلیاردی جهت حفظ حرمت و کرامت انسانی تنها به اعلام نام آقای خ. الف بسنده می کند. 

 

پ.ن: درخواست از گینس برای ثبت رکود بزرگترین اختلاس تاریخ بانکی و غارت از زمان مادها تاکنون در ایران