سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1390/07/10

از فرهنگ لغات مرد ایرانی

بداخلاقی یعنی حال بده نیستی!