X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1392/03/08

حکایت جهنم، مارو اژدهاو از این حرفها نشه دیگه خلاصه..


1- یکی از بهترین تاکتیکهای به تله انداختن حریف ضعیف، حمله مستقیم و آنی از جبهه جلو است. حریف ترسان پا به فرار در جهت مخالف خواهد گذاشت. دقیقا جایی که باقی گروهان ما منتظر استقبال از آنهاست..

2- اگر نخودی بازی، عاشق و سیاهی لشکرهای شلوغ کردن ماجرا، روایتی، اضداد، رباعی، مرضی، و لولوی سر خرمن شلیلی که قرار بود نقش مار جهنم را بازی کند کنار بگذاریم، می ماند فقط دو مهره که در این صفحه مشغول بازی اند و بازی دادن..

3- تحصیل کرده روشن اندیش خارج نشین که دموکرات بودنش را در بوق می کند ما را مزین کرده به دهاتی و امل بودن. فراتر از اینها به جرم عقیده متفاوت، شده ایم حکومتی! ما را که از دهاتی و امل بودن هراسی نیست ولی اگر انفعال را درمان درد ندانستن می شود حکومتی بودن، ما آنرا هم به جان بخریم.. 

4- زیاد هوایی نشوید با این بیماری یاس و بدبینی که به آن دچارید هر چقدر هم جملات نیچه و انشتین را بازنشر کنید آخرش کسی هستید در حد گلوم گالیور با "من می دانم" هایش و گوجای بنر با "من مخالفم" هایش!