سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1392/08/05

رویای امروز..

کاش زندگی یه کمدی بود مثل فیلم دیکتاتور ساشا بارون کوهن که آخرش می فهمیدیم همه اونهایی که بخاطر حق گویی سر به اعدام و تیغ سپردند، زنده اند و در تلاش برای ساختن دنیایی بهتر، اگر چه در جایی دیگر..