X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1393/04/29

G versus G

پ.ن: این سر دنیا عده ای برای اولین قدمهای پرنس جورج کف و هلهله سر می دهند درست زمانی که عده ای دیگر گلو پاره می کنند برای به دار کشیدن تا آخرین نفر حشرات عرب در غزه.. و منی که خود وطنم زخم خورده همان عربهاست، شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران در گوشم، حیران و مبهوتم از اوج توحش این انگلوساکسونها و وایکینگهای متمدن شده، این دزدان دریایی کت و شلوار پوش شده..