سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1393/08/28

این فضولی ما ایرانی ها خیالات و قصه نیست! فاصله رسیدن به چنین کشف و شهودی فقط یک کلمه است تایپ کردن در گوگل: "علت"! با اولین نتیجه پیشنهادی "علت جدایی فرزاد حسنی از آزاده نامداری" و دومین نتیجه پیشنهادی "علت جدایی آزاده نامداری از فرزاد حسنی"! نتایج سرچ کردن با کلمه "چرا" چیزی از فاجعه نخواهد کاست با پیشنهاد اول "چرا سگ نجس است". این در حالیه که سرچ کلمات معادل در انگلیسی ختم می شه به "چرایی آبی بودن آسمان" و "علت شروع جنگ جهانی"! بررسی جامعه شناسی قضیه که کارشناس می طلبه ولی همین مشت نشان خروار یه تلنگره از وضع فاجعه بار جامعه سطحی نگری که بهش دچاریم. در دنیایی زندگی می کنیم که عظمت یافته هاش فضا رو در نوردیده و مساله اش بازسازی ذره خداست و عامه مردمش در پی شادی و آرامش اند. در چنین زمانی مهمترین مساله مردم ما خرافات هزارساله است و یا همچنان سرک کشیدن زیر لحاف بقیه با چنان عمومیتی که تبدیل شده به پیشنهاد اول گوگل!


پ.ن: گزارشهای آماری وبلاگ نشون می ده ده عبارت اول جستجو شده در گوگل که به "سبک نامه یک سمک" ختم شده مربوطه به کتاب "کلیدر" با بیشترین جستجو برای " ننه گل ممد"! و عبارت یازدهم جستجو شده مربوطه به: "باسن کیم کارداشیان"!! این هم باید از اسرار الهی باشه که چطور کسانی از باسن این بانوی مکرمه با چنان سکنات و وجناتی ختم به خیر شدن به چنین جایی!