سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1393/11/08

اخلاقیات کافیه

مار از ریسمان سیاه سفید می ترسه حکایت منه وقتی کسی بهم می گه به چشم خواهری نگات می کنم. انگار این اسم رمز شروع عملیات گند زدن به بهترین دوستی هامه.


پ.ن: رشد فکری لازمه تا بفهمی برای حفظ حرمت مرزها و نگاه درست و انسانی به جنس مخالف لازم نیست حتما خواهر برادر باشید.