سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1394/01/19

فرق پلیس های آمریکا با ایران در اینه که ما دستگیر می کنیم حالا عادلانه یا ناعادلانه بعدش آویزون ولی اونجا تو خیابون از پشت می زنند به سیاه غیرمسلح و تازه تو آمار موارد ضد حقوق بشر هم نمی ره!


پ.ن: رونوشت به احمد شهید