X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1394/02/03

آی آدم ها!

آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید!
یک نفر در آب دارد می سپارد جان.
یک نفر دارد که دست و پای دایم می زند
روی این دریای تند و تیره و سنگین که می دانید.
آن زمان که مست هستید از خیال دست یاییدن به دشمن
آن زمان که پیش خود بی هوده پندارید
که گرفت استید دست ناتوانی را
تا توانایی بهتر را پدید آرید.
آن زمانی که تنگ می بندید
بر کمر هاتان کمر بند
در چه هنگامی بگویم من؟
یک نفر در آب دارد می کند بی هوده جان، قربان!

آی آدم ها که بر ساحل بساط دلگشا دارید!
نان به سفره، جامه تان بر تن؛
یک نفر در آب می خواند شما را.
موج سنگین را به دست خسته می کوبد
باز می دارد دهان با چشم از وحشت دریده
سایه هاتان را ز راه دور دیده.
آب را بلعیده در گود کبود و هر زمان بی تابی اش افزون
می کند زین آب، بیرون
گاه سر، گه پا
آی آدم ها!

او ز راه دور این کهنه جهان را باز می پاید
می زند فریاد و امید کمک دارد.
آی آدم ها که روی ساحل آرام در کار تماشایید!
موج می کوبد به روی ساحل خاموش
پخش می گردد چنان مستی به جای افتاده بس مدهوش.
می رود نعره زنان، وین بانگ باز از دور می آید:
«آی آدم ها».
و صدای باد هر دم دل گزاتر
و در صدای باد بانگ او رهاتر
از میان آب های دور و نزدیک
باز در گوش این ندا ها:
«آی آدم ها»...

1393/04/29

G versus G

پ.ن: این سر دنیا عده ای برای اولین قدمهای پرنس جورج کف و هلهله سر می دهند درست زمانی که عده ای دیگر گلو پاره می کنند برای به دار کشیدن تا آخرین نفر حشرات عرب در غزه.. و منی که خود وطنم زخم خورده همان عربهاست، شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران در گوشم، حیران و مبهوتم از اوج توحش این انگلوساکسونها و وایکینگهای متمدن شده، این دزدان دریایی کت و شلوار پوش شده..


1390/09/22

توهم میلیاردی

 

   

One of the funniest facebook note I've ever read

1390/07/25

گریه کنم یا نکنم..پ.ن: ایران رو که با تهدید و زور نشوندی پای سفره عقد و قباله شو زدی به نام خودت. حداقل این طوری ناموسشو حراج نکن بی انصاف..

1390/03/16

کفر از شرم یارمن مسلمان وار می آید!

1390/01/16

یک سده ایستاده بر نقطه صفر

  

چه فایده از زنده­باد آزادی.. چه فایده از آنکه دایم هوس سوختن ما می­کرد کاش می­آمد و از دور تماشا می­کرد..، هنگامیکه هفت شهر عشق را عطار گشت و ما هنوز اندر خم یک کوچه­ایم..  

    

1389/11/25

بین کارتهای بازی، تنها شاه دل است شاه بی سبیل..

 

 

 

1389/05/03

تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل..

1389/01/03

نمی دانم چه می خواهم بگویم..

 

... 

 

1388/11/13

از شکوفه ها باید آموخت: بهار در زمستان

  

 

حتی وقتی هیچ امیدی نیست، امید را باید ساخت..