سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1394/10/09

ما ایرانی ها سابقه ای بس طولانی داریم در خلق ضرب المثلهایی خلاف واقع! می گیم با "یه گل بهار نمی شه" و بعد "اثر پروانه ای" می یاد خط بطلان می کشه بر این خیال خام ما! به همین منوال خوبه یادمون باشه ادامه سیاست "جواب ابلهان خاموشیست" هم چیزی نیست جز ابله پروری و جهانی پر از ابلهان!