سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1390/05/26

قضیه آخر فرما، قصه زندگی ما..

جنجالی‌ترین قضیه تاریخ ریاضیات در حالی بدون اثبات در حاشیه یکی از دست نوشته‌های فرما پیدا شد که او در کنارش نوشته بود: راه اثبات حیرت انگیزی برای این قضیه دارم، حیف که جا نیست!  

1390/05/26

پهلوانان هرگز نمی میرند!

تو اوج خداحافظی کن..

1390/05/19

حتی دریغ از خود..

برای که؟ برای چه؟

1390/05/11

زن ایده آل مرد ایرانی

فاحشه ای آشپز..

1390/05/10

رمضان مبارک بادت..

از خدایی که در خوابها و رویاهام هست ولی در بیداری نیست، خسته ام..

1390/05/06

جور دیگر..

دموکراسی، دیکتاتوری اکثریته..

1390/05/03

دیروز، امروز، فردا..

-فکر می کردم خیلی مومنی...
+آره، همیشه به آخرین رسیده هام مومنم...