سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1390/07/26

حقا دست مریزاد و احسنت از این آدم خلق کردنت!

 

صحنه: چین، بازار، خیابان، یک هفته پیش 

 

برداشت اول: دختر، خردسال، در حال بازی، تصادف شدید با کامیون 

برداشت دوم: توقف کوتاه راننده کامیون، عبور دوباره از پیکر نحیف کودک 

برداشت سوم: عبور بی توجه ده ها رهگذر مختلف (راننده، پیاده، مادر و فرزند،..)   

برداشت چهارم: عبور کامیون دوم، زیر گرفتن دوباره بدن غرقه به خون طفل  

برداشت پنجم: کشیدن بدن کودک به کنار مسیر، بلند کردن بدن له شده توسط یک زباله جمع کن

برداشت ششم: بیمارستان، همان کودک، مرگ مغزی شده، پیکر کاملا درهم شکسته   

 

نتیجه انتزاعی: تازه ملتفت شدم چرا همیشه فقط بزرگ وصف ناشدنی و نادیدنی بودی.. منم بودم از شرم آفرینش چنین مخلوقی، پنهان می شدم و هرگز رخ نمی نمایاندم!